Home

DATA SUPPORTED HEALTHCARE: WAAROM?

Ieder mens is uniek. Artsen leren dat in de opleiding en zijn zich daarvan terdege bewust bij hun professioneel handelen. Biologische, fysieke, genetische en contextuele kenmerken van de patiënt bepalen mede welke diagnostiek wordt aangevraagd, welk advies wordt gegeven en welk behandelplan voorgesteld. Dat artsen afstemmen op de persoon die voor hen zit <personaliseren> is dus niet nieuw. Nieuw is wèl, dat de hoeveelheid informatie de laatste jaren enorm is toegenomen. Informatie, die is vastgelegd in (medische) dossiers, wetenschappelijk onderzoek, web applicaties of -door burgers- in apps. Het is voor artsen onmogelijk om al deze informatie tot zich te nemen en vervolgens toe te passen. Ook is nog veel informatie niet of niet op de juiste manier vastgelegd in (medische) dossiers. Ontbrekende schakels die van belang zijn bij het maken van een gepersonaliseerd behandelplan.

DE UITDAGING: CLOSING THE GAP

Artsen zijn opgeleid om zorg te bieden. Het merendeel van de praktiserende artsen koppelt patiëntenzorg niet één op één aan het registreren van gegevens. Vanuit het verleden is registreren met name iets dat je voor iemand anders doet: verantwoording, administratieve last. Terwijl praktijk data juist veel inzicht kunnen geven in de relaties tussen patiëntkenmerken en uitkomsten van zorg. Om deze relaties te onderzoeken en naar boven te halen zijn artsen onmisbaar: alleen zij hebben de inhoudelijke kennis om de juiste vragen te stellen en mogelijke verbanden aan te reiken.

Relaties tussen patiëntkenmerken en uitkomsten van zorg worden pas bruikbaar, wanneer de informatie toegankelijk wordt gemaakt in tools. Tools die inzetbaar zijn als keuzehulp (samen beslissen) of als beslisondersteuning (arts). Bij de ontwikkeling van tools kan gebruik gemaakt worden van zelflerende algoritmes (machine learning), maar dat hoeft niet. Om tools te ontwikkelen is kennis vanuit verschillende domeinen nodig: medisch, informatica, epidemiologie, ethiek, (privacy)recht en statistiek. Het nut voor de gebruiker (arts en patiënt) moet vanaf scratch bij de ontwikkeling centraal staan.

Werk aan de winkel! Technologie moet en kan artsen ondersteunen door data te koppelen, te ordenen en aan te bieden als relevante informatie voor in de spreekkamer. Inzet van artsen is hierbij cruciaal. Artsen sluit aan, denk mee!

WAT LEVERT HET PATIËNTEN OP

Patiënten hebben behoefte aan behandeling op maat, in plaats van one-size-fits-all. Wat is de kans dat ik ga profiteren van een bepaald geneesmiddel of wat is mijn risico op schadelijke neveneffecten van een behandeling. Data gedreven maar liever liever nog ‘data ondersteunde’ zorg biedt deze mogelijkheid. De vier P’s: preventief, gepersonaliseerd, voorspellend en betrokken bij je eigen ziekte en behandelplan.

personal, predictive, participative, preventive

Burgers en patiënten vragen toenemend om persoonlijke informatie die ze kunnen gebruiken om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Deze burgers zijn actief op internet en door het gebruik van mobiele gezondheid applicaties (apps). De digitale revolutie zorgt ervoor dat de grote hoeveelheden data nu ook verwerkt kunnen worden tot zinvolle informatie. Tot slot komt er meer en meer biologische informatie beschikbaar: op celniveau (DNA/ RNA/ ..), op weefselniveau, op organisme niveau. Gekoppeld met data over context en persoonlijke voorkeuren ontstaat een schat aan informatie.

HET MOMENT IS NU!

Met name voor AI geldt dat het een nieuwe ontwikkeling is, waarover nog veel vragen zijn op het gebied van onder meer privacy en ethiek. Vanaf 2021 is CE markering van algoritmes in Europa verplicht. De financiering van AI in de zorg en op AI gebaseerde tools is nog onontgonnen terrein. Deze site wil bijdragen aan het agenderen daarvan.

Over mij

Yolande Waterreus, bekostigingsexpert

Ik geloof dat op individueel niveau méér gezondheidswinst te halen is, wanneer (big) data vertaald worden naar informatie die gebruikt kan worden in de spreekkamer. Dit platform heb ik opgericht om voorbeelden te laten zien van projecten en op AI gebaseerde tools die al wat verder zijn in hun ontwikkelingsfase. De financiering van AI in de zorg en van de inzet van AI gedreven tools, is nog onontgonnen terrein. Met dit platform hoop ik bij te dragen aan het agenderen van de financiële uitdagingen bij data-supported care in de zorg.

Meer weten over mij en mijn services https://www.yolandewaterreus.nl/

Weten wat anderen voor elkaar hebben gekregen?

klik op ‘tools‘: deze initiatieven hebben zich in zekere mate bewezen in de praktijk, zijn veilig en landelijk toepasbaar.

Suggesties voor het verbeteren van deze site?

Vul het contactformulier in en ik neem contact met je op!