Patiëntvoorkeuren bij verwijzing

Gepast verwijzen is een verwijsmethode die werkt met een algoritme (ZorgRank). ZorgRank combineert de persoonlijke voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld wachttijd of een specifiek ziekenhuis), de verwijsreden, input van de verwijzer én objectieve zorgdata tot een persoonlijk advies voor de best passende vervolgzorg. Vervolgens vergelijkt de patiënt zelfstandig of samen met de verwijzer de verschillende opties en maakt een onderbouwde keuze voor een zorgaanbieder. ZorgRank geeft patiënten meer regie over hun eigen zorgproces en verwijzers hebben relevante informatie over toegankelijkheid en kwaliteit paraat. ZorgRank is via een website of applicatie direct te gebruiken in de spreekkamer, waardoor samen beslissen en zinnige zorg worden gestimuleerd.  https://gepastverwijzen.nl/

Dit initiatief wordt ondersteund door 4 grote zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en innovatieve aanbieders in de regio Limburg. Mediquest is de ontwikkelaar en Zorginstituut Nederland subsidieert.

Als ik medicijnen slik om hart en vaatziekten te voorkomen: helpen deze ook?

Patiëntvideo van www.u-prevent.com

Veel mensen gebruiken bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en bloedverdunners voor het voorkomen van hart- en vaatziekten (HVZ). Het effect hiervan is echter niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen hebben méér dan gemiddeld baat bij behandeling, terwijl anderen juist heel weinig effect ondervinden of zelfs alleen maar nadelen. U-Prevent is bedoeld om arts en patiënt samen verstandige keuzes te laten maken over het gebruik van dit soort medicatie.

De calculators van U-Prevent https://u-prevent.com/ kunnen door patiënten zelfstandig gebruikt worden maar het advies is om -zeker de eerste keer- dit samen met de behandelend arts te doen. Deze kan nl de benodigde gegevens aanleveren voor het invullen van het gezondheidsprofiel. Daarnaast kan uw dokter helpen bij het interpreteren van de resultaten. Het volledig overzicht van persoonsgegevens en voorspellingen kan uitgeprint worden. Zo kan het ook thuis met vrienden en familie besproken worden.

Fysio bij artrose zinvol?

De zorgvraag voor de behandeling van heup- en knieartrose (HKA) en de schadelast blijven stijgen. Mede hierdoor is er veel aandacht om meer doelmatige zorg voor HKA patiënten te realiseren. Met data uit de landelijke database fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), bracht Mediquest het effect van fysiotherapie bij heup- en knieartrose in kaart.

Zowel bij heup- als knieartrose blijkt het merendeel van de patiënten na handeling nog maar weinig pijn te hebben. Een groot aantal patiënten kan goed functioneren. Voor een beperkt aantal patiënten heeft fysiotherapie niet voor verbetering gezorgd, al kan het wel zijn dat behandeling ervoor heeft gezorgd dat de pijn niet erger is geworden.

Het KNGF krijgt met deze uitkomstinformatie inzicht in de effectiviteit van behandelingen. Deze informatie is bruikbaar als keuzeondersteuning, zodat behandelaar en patiënt samen kunnen beslissen over de best passende zorg: https://home.mediquest.nl/hoe-we-voor-het-kngf-van-data-uitkomstinformatie-maken/