Tools


Datadokteren biedt kansen: voor patiënten maar ook voor artsen. Om de patiënt die voor je zit in de spreekkamer een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, gebruik je als arts al je zintuigen en antennes. Je zet onderzoek en behandeling in op geleide daarvan, met professionele standaarden als leidraad. ‘Datadokteren’ voegt iets toe aan je professioneel gereedschap. Data -op een adequate manier vertaald naar informatie- bieden zicht op patiënten(sub) groepen en welke behandelingen bij wie meer/ minder succesvol zijn geweest. ‘Datadokteren’ kan voor artsen waardevol worden in de relatie met patiënten en zo een nòg betere dokter worden. Wil je aan de slag? Kijk of één van de hier genoemde tools voor jou relevant is. Ik ben altijd nieuwsgierig naar jouw vragen en opmerkingen: bel!

GGZ

EERSTE LIJN

ZIEKENHUISZORG

  • Voorspellen high-risk bij cataract operatie
    Hoewel de kwaliteit van niet spoedeisende cataract operaties hoog is, is toch tien tot twintig procent van de patiënten ontevreden over de uitkomst. Nightingale ontwikkeld door mediquest verbetert de uitkomsten voor deze patiëntgroep, door met machine learning voorafgaand aan een operatie te voorspellen welke patiënt een hoog risico heeft op een slechte uitkomst. Met dit inzicht kunnen specialist en …
  • Interactieve terugkoppeling behandeling
    DICA voorziet ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg via het codman dashboard, ontwikkeld samen met mrdm. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. De dynamische rapportages presenteren nauwkeurige data over kwaliteit. Dit is een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen …