Interactieve terugkoppeling behandeling

DICA voorziet ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg via het codman dashboard, ontwikkeld samen met mrdm. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. De dynamische rapportages presenteren nauwkeurige data over kwaliteit. Dit is een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen beslissen met de patiënt. Codman exploratief is een interactief dashboard dat de gezondheidsuitkomsten per patiëntgroep toont, die in uw zorginstelling staan geregistreerd. Omdat deze uitkomsten rechtstreeks uit de kwaliteitsregistraties komen, kunnen filters op basis van patiëntkenmerken, zorgproces en -structuur worden toegepast. Naast informatie van de eigen zorginstelling is het Nederlands gemiddelde te zien. htttps://dica.nl/dica/codmandashboard