Patiëntvoorkeuren bij verwijzing

Gepast verwijzen is een verwijsmethode die werkt met een algoritme (ZorgRank). ZorgRank combineert de persoonlijke voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld wachttijd of een specifiek ziekenhuis), de verwijsreden, input van de verwijzer én objectieve zorgdata tot een persoonlijk advies voor de best passende vervolgzorg. Vervolgens vergelijkt de patiënt zelfstandig of samen met de verwijzer de verschillende opties en maakt een onderbouwde keuze voor een zorgaanbieder. ZorgRank geeft patiënten meer regie over hun eigen zorgproces en verwijzers hebben relevante informatie over toegankelijkheid en kwaliteit paraat. ZorgRank is via een website of applicatie direct te gebruiken in de spreekkamer, waardoor samen beslissen en zinnige zorg worden gestimuleerd.  https://gepastverwijzen.nl/

Dit initiatief wordt ondersteund door 4 grote zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en innovatieve aanbieders in de regio Limburg. Mediquest is de ontwikkelaar en Zorginstituut Nederland subsidieert.