Keuzehulpen CVA, nierfalen, borstkanker

Vanuit het experiment uitkomstindicatoren van Santeon zijn recent drie mooie keuzehulpen ontwikkeld. Allerlei gegevens van eerder behandelde patiënten worden gebruikt om voor nieuwe patiënten de best passende behandeling te kiezen. Denk aan gegevens als leeftijd/ geslacht, medische parameters, maar ook informatie over kwaliteit van leven. Er wordt gebruik gemaakt van landelijke data en van data uit de Santeon ziekenhuizen.

De keuzehulpen zijn beschikbaar via Zorgkeuzelab voor alle ziekenhuizen (en patiënten) in ons land.  https://zorgkeuzelab.nl/keuzehulpen

  • CVA

De CVA keuzehulp ondersteunt de keuze voor een ontslagbestemming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in de kliniek. De keuzehulp is ontwikkeld in co-creatie met patiënten en  patiëntenvereniging hersenletsel.nl.

Sander van Schaik, neuroloog in OLVG: 
In de keuzehulp wordt gebruik gemaakt van “patients like me” uitkomstinformatie. Een patiënt krijgt van ons een ‘score’ voor de ernst van de CVA. Met deze score en zijn of haar leeftijd kan hij zien waar vergelijkbare patiënten eerder voor gekozen hebben.
  • Nierfalen

De Nierfalen keuzehulp vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject om samen te beslissen over de behandelmodaliteit bij chronisch nierfalen. De keuzehulp heeft landelijk draagvlak door ontwikkeling in een divers consortium en dankzij samenwerking met nieren.nl van de Nierstichting, de NVN en NFN. Beoogd wordt om de ‘patients like me’ uitkomstinformatie uit de Santeon ziekenhuizen op den duur te vervangen door zorguitkomsten die landelijk beschikbaar komen.

René van den Dorpel, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis: 
Patiënten geven in de keuzehulp aan wat voor hen belangrijk is. Je krijgt zo als behandelaar beter inzicht in de mens achter de patiënt. Dat heeft heel veel meerwaarde. Je wilt als behandelaar dat een patiënt weet wat er te kiezen is en hem of haar begeleiden in het kiezen van een passende behandeling. Bij dat proces helpt deze keuzehulp enorm.
  • Borstkanker nacontrole

De zorgverlener kan met de borstkanker nacontrole keuzehulp de kans op terugkeer van borstkanker berekenen, gepersonaliseerd. Technisch wordt gebruikt gemaakt van het influence-nomogram, een voorspelmodel (TU Twente) op basis van een grote set uitkomstgegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. Gebruikers kunnen in de keuzehulp aangeven in hoeverre zij bang zijn voor terugkeer van de borstkanker. Dit biedt een handvat voor de behandelend arts om angst voor terugkeer bespreekbaar te maken en zo nodig passende begeleiding aan te bieden. De borstkanker nacontrole keuzehulp is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Borstkankervereniging Nederland.

Yvonne van Riet, borstkankerchirurg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 
Met de keuzehulp kunnen we voor elke patiënt een persoonlijke berekening maken die laat zien wat het risico is op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de frequentie van de nacontrole.