Voorspellen high-risk bij cataract operatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Cataract.png

Hoewel de kwaliteit van niet spoedeisende cataract operaties hoog is, is toch tien tot twintig procent van de patiënten ontevreden over de uitkomst. Nightingale ontwikkeld door mediquest verbetert de uitkomsten voor deze patiëntgroep, door met machine learning voorafgaand aan een operatie te voorspellen welke patiënt een hoog risico heeft op een slechte uitkomst. Met dit inzicht kunnen specialist en patiënt al vroeg in het behandeltraject samen beslissen en keuzes maken voor een betere kwaliteit van leven. Het voorkomt overbehandeling en geeft zorgaanbieders een stevige positie in onderhandelingen met zorgverzekeraars en het stimuleren van nieuwe vormen van financiering voor waardegedreven zorg.

Nightingale kan ook hoog-risicopatiënten in de eerstelijnszorg identificeren en is breed inzetbaar als invulling van waardegedreven zorg voor niet spoedeisende behandelingen. Meer weten: https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/nightingale/