Fysio bij artrose zinvol?

De zorgvraag voor de behandeling van heup- en knieartrose (HKA) en de schadelast blijven stijgen. Mede hierdoor is er veel aandacht om meer doelmatige zorg voor HKA patiënten te realiseren. Met data uit de landelijke database fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), bracht Mediquest het effect van fysiotherapie bij heup- en knieartrose in kaart.

Zowel bij heup- als knieartrose blijkt het merendeel van de patiënten na handeling nog maar weinig pijn te hebben. Een groot aantal patiënten kan goed functioneren. Voor een beperkt aantal patiënten heeft fysiotherapie niet voor verbetering gezorgd, al kan het wel zijn dat behandeling ervoor heeft gezorgd dat de pijn niet erger is geworden.

Het KNGF krijgt met deze uitkomstinformatie inzicht in de effectiviteit van behandelingen. Deze informatie is bruikbaar als keuzeondersteuning, zodat behandelaar en patiënt samen kunnen beslissen over de best passende zorg: https://home.mediquest.nl/hoe-we-voor-het-kngf-van-data-uitkomstinformatie-maken/