Nieuws

Hoe mooi is dit?

Augustus is de richtlijn cardiovasculaire risicopreventie 2021 van European Society of Cardiology gepubliceerd. Hierbij is gebruik gemaakt van studiedata maar ook van praktijkdata van een hoge wetenschappelijke kwaliteit (SCORE project). Wat een primeur! Door 250.000 patient data sets en 3 miljoen persoonsjaren te observeren, zijn trends in in beeld gebracht. Dit heeft een schat aan nieuwe aanbevelingen opgeleverd zoals het nut van screening bij personen onder de 70 jaar zonder diabetes, adipositas of hartziekten. Of het extra risico dat patiënten met mentale stoornissen lopen op het ontwikkelen van hartziekten. Het hele rapport is lezenswaardig en hier te bekijken: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab484/6358713 met als hoofdauteur prof. Frank L.Visseren uit Utrecht.

Om dit te kunnen doen is gebruik gemaakt van een algoritme: het SCORE2-algoritme https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8248998/. Dit algoritme wordt door U-prevent en Ortec doorontwikkeld naar software, waarmee patiënten een beeld kunnen krijgen van hun individueel cardio risicoprofiel https://u-prevent.com/calculators

Beschikbaar : hulpmiddel om de aansluiting van AI tools met de zorgpraktijk te borgen

https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/15/meer-successen-voor-ai-in-gezondheid-en-zorg-met-het-hulpmiddel-handelingsruimte AI tools in de zorg moeten nuttig zijn voor de zorgpraktijk. Door dit hulpmiddel te gebruiken is er minder kans op een mismatch. Mooi om te lezen hoe inzichten uit design thinking zijn meegenomen in de aanpak.

Veldnorm voor AI nu in reviewfase: voor artsen èn ontwikkelaars

Om zorgverleners te helpen de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en ontwikkelaars te helpen om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren, werkt het VWS-programma ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ samen met experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties. Ze werken toe naar een minimum viable product (MVP) veldnorm. Deze norm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg.  https://www.datavoorgezondheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/13/update-medische-veldnorm-ai-gereed—review-gestart

Claire Europees netwerk voor AI excellence, met de mens centraal

Laat medische vragen leidend zijn bij AI in de zorg

Heldere podcast met Annemieke Nennie, programma manager waardevolle AI in de zorg bij VWS. Zij pleit voor: laat niet data, maar relevante medische vragen leidend zijn bij AI in de zorg. Welke patiënten profiteren meer of juist minder van de behandeling? Hoe te voorspellen hoeveel mensen komend half jaar acute zorg of oncologische zorg nodig hebben? Al doende leren en de waarde van AI in de praktijk ontdekken! Kijk de hele podcast (en de 5 andere interessante podcasts van deze bron) op :

https://soundcloud.com/nationale-data-podcast/waardevolle-ai-voor-gezondheid

Ontbrekend vergoedingssysteem voor digitale keuzehulpen

Zeer lezenswaardig is het rapport dat het NIVEL in november 2020 publiceerde over samen beslissen in de zorg. Belangrijke bevinding uit dit rapport is dat de inzet van -digitale- keuzehulpen beter kan en dat dit leidt tot kortere consulttijd en meer gepaste zorg. Belangrijk in een tijd van personeelstekort en stijgende zorgpremies! Ander belangrijk issue dat wordt aangekaart is het ontbreken van een stimulerend vergoedingssysteem en/of een coöperatieve zorgverzekeraar. Oorzaak hiervoor zou mede gelegen zijn in gebrek aan ‘bewijslast’ dat investering in een keuzehulp zich terugverdient. Reden genoeg om op deze site www.datadokter.nl zoveel mogelijk goede voorbeelden te delen!

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kennisvraag-tijd-voor-samen-beslissen-perspectieven-van-patienten-zorgverleners-en.